Thông tin tuyển sinh › Tuyển sinh › Văn Bằng 2

ĐH Luật Hà Nội tuyển sinh VB2 ngành Luật năm 2019

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2019 đối với hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy, Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ 2 ngành Luật chính quy năm 2019 đợt 2 (khóa 18) mở tại trường như sau:  XEM CHI TIẾT THÔNG […]

ĐH Thủy lợi tuyển sinh Đại học VB2 đợt 1 năm 2019

Trường Đại học Thuỷ lợi là trường đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi […]