Thông tin tuyển sinh › Tuyển sinh › Thạc Sỹ

ĐH Văn hóa HN tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 2 năm 2019

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2019 (đợt 2), cụ thể như sau:I. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ1. Các ngành tuyển sinh    1.Văn hóa học- mã số: 8229040    2.Quản lý văn hóa- mã số: 8319042    3.Khoa học thư viện- mã […]