Thông tin tuyển sinh › Tuyển sinh › Cao Đẳng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam ( mã trường: CDD1204 ), là Trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết với Doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường làm được việc […]

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TUYỂN SINH 2019

Ký hiệu mã trường: CDD1204 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết với Doanh nghiệp để giải quyết việc […]

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Tuyển Sinh 2019

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đào tạo đa ngành, đa hệ cung ứng nguồn nhân lực chất lượng có thể làm việc được ngay, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội; tiến hành nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế để áp dụng vào các hoạt động đào tạo,phục […]