Thông tin tuyển sinh › Du học › Nhật Bản

VISA DU HỌC NHẬT BẢN QUAN TRỌNG THẾ NÀO ?

Visa du học là một thứ không thể thiếu trong thủ tục du học Nhật Bản, chính vì thế việc xin cấp visa du học Nhật Bản là một việc rất quan trọng. Để việc xin cấp visa du học Nhật Bản được thuận lợi hơn thì bạn hãy tìm hiểu rõ quy trình xin cấp visa dưới đây.

Visa du học Nhật Bản có 2 loại:

Visa học tiếng: 1 năm, sau sẽ gia hạn tối đa là 2 năm

Visa học trường chuyên môn, Đại học hoặc sau Đại học: 1 năm, hoặc tối đa là 2 năm, sẽ được gia hạn đến tận khi tốt nghiệp.