Thông tin tuyển sinh › Du học › Mỹ

Tại sao bạn nên đi du học

Chi phí du học Mỹ

Học phí

$25.173/năm

Sinh hoạt phí

$22.528/năm

Xem thêm học phí tất cả các trường tại Mỹ

Điều kiện khi đi du học