Thông tin địa điểm TT Huấn Luyện và Nghiên Cứu Y học Quân sự phía Nam

Thông tin địa điểm
Tên địa điểm TT Huấn Luyện và Nghiên Cứu Y học Quân sự phía Nam
Tên địa điểm TT Huấn Luyện và Nghiên Cứu Y học Quân sự phía Nam
Tên trường HỌC VIỆN QUÂN Y - HỆ DÂN SỰ - Thi ở phía Nam
Địa chỉ 84 Thành Thái, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 38632907 - 38680343
Bản đồ vị trí điểm thi